O projektu

Projekt CREA.RE  (Creative regions) CEA.RE: Koncept poslovanje! je projekt v okviru evropskega projekta CREA.RE in je namenjen pomoči posameznikom s področja kulturnih in kreativnih industrij pri poslovnem osamosvajanju in razvoju lastne poslovne dejavnosti. Poleg delavnic, ki potekajo v okviru Mariborske razvojne agencije in možnosti individualnih konzultacij, ponuja tudi spletna stran osnovna vodila in pripomočke pri razmisleku, preverjanju in načrtovanju lastne poslovne dejavnosti.

Projekt CREA.RE je namenjen oblikovanju mreže na področju kulturne administracije – od občinske do regionalne in nacionalne ravni, z namenom učinkovitega sooblikovanja kulturne politike v okviru kohezijske politike na ravni Evropske unije. Pri projektu sodeluje 12 partnerjev iz 10 evropskih držav.

Projekt temelji na štirih stebrih:

Steber 1 predstavlja sistem menedžeriranja projekta.
Steber 2 zajema interno in eksterno komunikacijo (konference, politične debate, srečanja, razstave, seminarje).
Steber 3 predstavlja interakcijo partnerjev in raziskovalcev: a) seminarji, delovne skupine ter politične razprave in raziskovalni procesi so podlaga za b) lokalni/regionalni načrt aktivnosti posameznega partnerja.
Steber 4 predstavlja pilotne projekte in primere dobrih praks na področju ustvarjalnih in kulturnih panog.

V okviru projekta je bil pripravljen tudi »Regionalni načrt ustvarjalnih in kulturnih panog Podravje 2020«. Več o projektu si lahko preberete tudi na skupni spletni strani projekta http://www.crea-re.eu