Analiza SWOT

SWOT analiza je ena najpogostejših in najbolj popularnih analiz v poslovanju. Lahko jo apliciramo na sebe, na druge osebe, na podjetje in različne ravni poslovanja.

Tabela za SWOT analizo

SWOT analiza – primeri

Pri SWOT analizi vzamemo pod drobnogled štiri aspekte in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje, katere programe opustiti ali ojačati. Najprej je potrebno razmejiti prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti. Prva dva vidika se nanašata na notranje dejavnike, druga dva na zunanje dejavnike. Glavna razlika pri tem je, da imamo pri notranjih dejavnikih vpliv, da se lahko prilagodimo, razvijemo ali kako drugače ukrepamo. Pri notranjih dejavnikih se nahajamo v območju lastnega vpliva. Priložnosti/nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti nič, kot le to, da prilagodimo notranje lastnosti.

Splošna strategija, ki izhaja iz SWOT:
gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.
Lahko oblikujemo štiri strategije:
1. SO strategijo, pri kateri uporabimo prednosti, da izkoristimo priložnosti.
2. WO strategijo, pri kateri premagamo slabosti, da izkoristimo priložnosti.
3. ST strategijo, pri kateri identificiramo prednosti, katere nam lahko pomagajo pri premagovanju nevarnosti.
4. WT strategijo, načrt s katerim preprečimo, da bi se zaradi naših slabosti realizirale nevarnosti.

 KORISTNE POVEZAVE

SWOT Analysis
PEST Analysis