Marketinški splet

Marketinški splet poznamo in lahko ponazorimo tudi kot sistem 7P. Pri tem sistemu je pomembno, da vsak P najbolj učinkovito prilagodimo svoji poslovni dejavnosti in želeni tržni poziciji. Vsak P predstavlja izhodišče za načrtovanje trženjske strategije, olajša izvedbo operativnega načrta trženja in je nasploh  orodje v rokah vsakega podjetnika, ki  želi biti konkurenčen, edinstven  in drugačen od svojih  konkurentov.

Sistem  sedmih P sestavljajo:

  1. Product - proizvod/storitev; ugotovimo potrebo po proizvodu/storitvi in zagotovimo njegovo edinstvenost (USP).
  2. Place - prostor; kje bomo proizvod/storitev prodali kupcu ter distribucijske in prodajne poti.
  3. Price - cena proizvoda/storitve; oblikujemo na podlagi stroškov proizvoda/storitve in njegovi vrednosti za kupce.
  4. Promotion - promocija; s promocijskimi sredstvi vzpostavimo zavedanje o prisotnosti proizvoda/storitve na trgu in se predstavimo ciljni javnosti.
  5. People - ljudje (zaposleni, zastopniki podjetja, …); prispevajo pri gradnji lojalnosti kupcev.
  6. Process - proces (postopek); kako posredujemo proizvod/storitev (informiranje, sprejem naročil, dostava …), kar vpliva na oblikovanje blagovne znamke.
  7. Physical environment - okolje (delovno okolje, prodajni prostor …); odraža vrednote in značaj podjetja.

Vsaka poslovna dejavnost ima vsak P izražen drugače in pomen vsakega P je v različnih dejavnostih in trgih drugačna, zato je pomembno, da skoz marketinški splet tudi podrobneje spoznavamo ustroj dejavnosti in trga na katerem delujemo in se skušamo razlikovati.

Nasvet za vajo
Določite USP vašega proizvoda/storitve in oblikujte sistem 7P.

koristne povzeave

Marketing mix