Razvoj marketinškega načrta

Marketinški načrt je jasno določena, natančno razdelana pot do uresničitve marketinške strategije, ki izraža vse postavljene cilje v zastavljenem poslovnem načrtu. Marketinški načrt je eden od ključnih vložkov v marketinški proces.

Vsak marketinški načrt sestavlja šest elementov:

  1. Poslanstvo
  2. SWOT
  3. Marketinški cilji
  4. Marketinške strategije
  5. Izvajanje načrta
  6. Merjenje in nadzor načrta

Poslanstvo, SWOT analizo, marketinške cilje in strategije ste opredelili v procesu razmišljanja, preverjanja in načrtovanja sistema 7P. Pri izvajanju načrta si pomagamo z oblikovanjem operativnega marketinškega načrta, ki vsebuje ključne aktivnosti, njihove časovne termine in proračun ter odgovorne posameznike za njihovo izvedbo.

Nasvet za vajo
Navedite in opredelite ključne aktivnosti za vašo poslovno idejo. Uporabite operativni marketinški načrt.

Merjenje in nadzor načrta oz. njegovih aktivnosti mora potekati redno, v določenih časovnih intervalih. Usmerjeno mora biti v preverjanje uspešnosti doseganja ciljev, uporabo sredstev, ki izhajajo iz proračuna ter odgovorne posameznike, ki izvajajo ključne aktivnosti. Na vsako odstopanje od zastavljenega načrta je potrebno reagirati oz. prilagoditi in usmerjati aktivnosti, z razlogom doseganja boljših rezultatov.
Operativni marketinški načrt, kombiniran z jasnim finančnim načrtom in informacijami, bo omogočil učinkovito merjenje in nadzor marketinškega načrta.

Nasvet za vajo
Razmislite kako boste spremljali in merili uspešnost vašega načrta oz. poslovanja.

koristne povezaveHow to prepare a marketing plan