Finančno načrtovanje

Vsaka poslovna odločitev bo imela svoje finančne vplive in rezultate. Nekatere več, druge manj. Ko boste opredelili proizvod ali storitve, cene, oglaševanje, kupce ali način distribucije, boste s tem opredelili tudi finančne posledice poslovanja.

Za celoten vpogled, kako bodo vaše odločitve morebiti vplivale na poslovanje, je najprej potrebno opredeliti vse stroške, ki bodo nastopili z začetkom poslovanja. Ti stroški se delijo na dve kategoriji:

Neposredni stroški
so neposreden rezultat proizvodnje oz. izdelave proizvoda ali prodaje storitve (npr. stroški materiala, dela in oglaševanja …).

Posredni stroški
so stroški, ki nastanejo tudi v primeru, če ničesar ne proizvajate ali prodajate (npr. plače, najemnina, zavarovanje, delovna oprema, kredit …).

Nasvet za vajo
Razmislite o naslednjih vprašanjih:
- Če vaše podjetje proizvaja in prodaja izdelke, kateri so direktni stroški?
- Če vaše podjetje prodaja storitve, koliko boste zaračunali za vaš čas in koliko časa boste porabili za razvoj in oglaševanje storitev, ki jih ponujate?
- Koliko plače si želite obračunati?
- Kje bo lokacija vašega podjetja in katere stroške bo to vključevalo?
- Katere profesionalne storitve boste potebovali in koliko bodo stale?
- Koliko boste morali plačati partnerjem, da bo vaš izdelek ali storitev dosegla kupce?
- Koliko boste morali invenstirati v opremo?
- Kako bo vaše poslovanje financirano v obdobju pred ustvarjenim prvim dobičkom in kako dolgo bo to obdobje?