Denarni tok

Denarni tok prikazuje koliko denarja prihaja v vaše poslovanje in koliko ga odteka, v kateremkoli času.

Razumevanje denarnega toka omogoča, da veste kdaj predvidoma lahko pričakujete račune zunanjih izvajalcev, kdaj jih morate plačati ter ali jih boste sploh lahko plačali, glede na pritok denarnih sredstev. Z denarnim tokom lahko identificirate morebitne probleme vnaprej in določite kako jih boste reševali. Denarni tok tvorijo denarni prilivi in odlivi.

Prilivi:
- prihodki od prodaje,
- finančne investicije,
- obresti naloženih finančnih presežkov …

Odlivi:
- neposredni stroški,
- posredni stroški,
- investicije kapitala,
- odplačilo kreditov in plačilo dividend …

Nasvet za vajo
Oblikujte tabelo denarnega toka. Projekcije načrtujte za prvo leto mesečno, kasneje pa za poljubno število let (glede na večletne pogodbe, naročila vnaprej …).