Temelji za poslovanje

Pri postavljanju temeljev si zastavljamo različna vprašanja, ki so pomembna za naš razmislek. Zakaj razvijati lastno poslovno dejavnost? Pri tem si morate navesti razloge za in proti lastne poslovne dejavnosti.

Kupci si morajo želeti kar ponujate. Morate znati povedati kako boste vzpodbudili povpraševanje in zadostili potrebe trga. Pred vsako odločitvijo za lasten posel morate biti sposobni odgovoriti na naslednja vprašanja: Kaj delate in ponujate na trgu? Zakaj bi moralo vaše kupce zanimati kar ponujate? Kaj morate narediti, da bo vaše poslovanje delovalo? Kako zaslužiti dovolj, da lahko vaš posel postane vzdržen in obstojen na dolgi rok?

Tri dejstva, ki jasno določajo poslovno idejo:

1. Obstajati mora jasna potreba za proizvod ali storitev – ali jo je potrebno ustvariti. In za to potrebo morate ponuditi novo ali izboljšano rešitev.

2. Ta potreba mora imeti potencial za ustvarjanje povpraševanja.

3. Obstajati mora zadostno nadomestilo in nagrada, ki lahko podpira tekoče poslovne aktivnosti in tudi zahteve prihodnjega poslovanja.

Za trajnostno poslovanje je potrebno je vzdrževati povpraševanje.
Za konkurenčnost in preživetje na trgu je ključno nenehno inoviranje: v središču ideje niste vi, ampak vaši kupci, ni potrebno, da vse naredite sami, gradite partnerstva in zavezništva, potrebujete vizijo, da lahko tržno umestite svojo ponudbo. Vizijo morate skomunicirati jasno in konsistentno. Za poslovno dejavnost je pomembno razumevanje osebne motivacije, prav tako sposobnost merjenja uspešnosti poslovanja, v denarju, za finančne rezultate.

Koristne povezave

Is Entrepreneurship For You?
20 Questions Before Starting
Tough questions to ask yourself before starting your own business
How to tell if your business idea will work