Vrednote

Vrednote določajo naše življenje in poslovanje, vplivajo na vrsto posla in načine po katerih bomo delovali, s kom bomo sodelovali in koga bomo zaposlovali. Vplivajo na kakšen način bomo postavljali cilje in  razvijali svojo poslovno prihodnost, kakšne blagovne znamke bomo razvijali in kakšne storitve bomo zagotavljali kupcem. Za nekoga je vrednota dobro izvedena storitev ali dober proizvod, za drugega inovativnost ali razvoj vedno novih rešitev, spet tretji vidi v poslovanju avanturo, priložnosti za spoznavanje ljudi in potovanja v nove kraje.

Zakaj so pomembne in kako so vrednote uporabne?

Izbrane vrednote prevzamejo in povežejo poslovno idejo.

Omogočajo preverjanje ravnotežja med poslovnim in zasebnim življenjem.

Zaradi vrednot ostajate navdahnjen tudi ko stvari niso tako rožnate in morate delati stvari, ki vam niso najbolj pri srcu.

Ostajate vztrajni na svoji poti, tudi kot se ponujajo različne priložnosti in izbire.

Izražajo in komunicirajo zakaj bi nekdo šel v poslovni odnos z vami – velikokrat s poslovnimi partnerji delimo nekatere pomembne vrednote.

Obstaja možnost, da se bodo pojavljali pritiski med osebnimi in poslovnimi vrednotami: morda nekomu ni veliko do denarja v zasebnem življenju, vendar pa je dobičkonosnot pri poslovanju ključna za trajnostno poslovanje. V tem primeru je potrebno pogledati na vrednote z različnih zornih kotov in ne zgolj preslikavati vrednote iz zasebnega na poslovni vidik.

Primeri vrednot:

dosežki tržna moč javna korist delo z drugimi kompetentnost
napredek vodstvo samospoštovanje samostojno delo umetnost
vplivanje na druge umirjeno delo kakovost spoštovanje iskanje izzivov
neodvisnost znanje priznanje harmonija ekološka zavest
iskrenost intelektualnost ugled estetika spremembe in spremenljivost
pomoč fizični izzivi visok status humor sodelovanje
rast svoboda nadzor odličnost ustvarjalnost
finančni rezultat tveganje stabilnost razburljivost časovna neodvisnost in svoboda
slava osebni razvoj odgovornost uravnoteženost izobraževanje
integriteta pomenljivost dela modrost varnost neobičajnost
inovativnost denar delo pod pritiskom skupnost ambicioznost

Nasvet za vajo
Razmislite o svojih vrednotah.

KORISTNE POVEZAVEThe Importance of Core Values
Why your company needs core values