Poslanstvo


Kaj vas vodi v poslu?

Posel, ki ga vodijo zgolj ideje in nima razdelanega komercialnega vidika svojega obstoja, ne bo trajnosten in ne bo  deloval dolgoročno. Prav tako poslovanje ne bo zagotavljalo veselja na dolgi rok, če ga bo vodil zgolj komercialni vidik, brez ustvarjalnosti in inovativnosti, razvoja in vpletanja poslovne strasti. Ključno je uravnavanje poslovanja z ekonomskega vidika, z lastnimi talenti in strastmi.

Raziskave kažejo, da so odlične poslovne družbe tiste, ki delujejo skladno s svojimi strastmi, polno uporabljajo svoja znanja in talente ter imajo jasen vpogled v učinkovito generiranje trajnega in varnega denarnega toka in dobičkonosnost.

Poslanstvo
Poslanstvo je jasen in natančen povzetek zakaj konkretno poslovanje obstaja in kakšne so njegove prihodnje poti in cilji. Kupci bodo iz poslanstva izvedeli veliko o vašem poslovanju, zato je pomembno, da poslanstvo predstavlja nekakšno vodilo, zagotovilo in garancijo za prihodnje sodelovanje. Poslanstvo mora biti motivacijsko, resnično in dolgo nekaj stavkov. Vsebuje naj  predstavo o poslovni dejavnosti, o vaših namenih in zakaj počnete to in na takšen način.

Primer:
Poslanstvo Virgin, Atlantic: To grow a profitable airline where people love to fly and where people love to work.

Poslanstvo strnemo v sestavek, ki zajema naslednje podatke:

  • Konkretno opredelimo svoj ključni trg: komu prodajamo, kakšne potrebe bomo zadostili.
  • Naš prispevek na trgu: kaj prodajamo.
  • Naša razlikovalna prednost pred konkurenco – USP (Unique Selling Proposition).

Nasvet za vajo
Na spletu poiščite primere poslanstva svojih priljubljenih družb.

KORISTNE POVEZAVE

How to Create Your “Unique Selling Proposition”
USP Analysis