Preverjanje

Doslej smo razmislili o poslovni ideji in naredili več vaj za oblikovanje poslovne ideje, skušali smo opredeliti njen poslovni potencial in razmislili o potrebah kupcev. Postavili smo svoje vrednote, oblikovali poslanstvo in vizijo ter analizirali svoje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
V naslednjem razdelku moramo preveriti svoj poslovni proces, definirati kupce in odnose, ki se bodo vzpostavljali v poslovnem procesu. Definiranje kupcev nam omogoča opredeliti naš tržni potencial in obseg naših poslovnih aktivnosti, kar je osnova za nadaljnje načrtovanje.