Kupci

Definiranje kupcev je ključna dejavnost pri preverjanju poslovne ideje, saj le kupci zagotavljajo vaš trg in dolgoročni obstoj. Pri iskanju in določanju vaših kupcev morate odgovoriti na dva ključna vprašanja:  Kdo so vaši kupci? Kako jim bo vaš proizvod koristil?

S tema vprašanjema želimo povezati kupce, proizvod in koristi, ki jih bo kupec pridobil in s tem vrednost vašega proizvoda.

Kupci in potrebe
Obstoj vaših kupcev zagotavljajo potrebe, ki jih s svojimi izdelki ali storitvami lahko zadostite.

Kupci obstajajo v različnih oblikah in obsegih. Poznamo kupce, ki so končni porabniki (gledalci, poslušalci, bralci, kupci …), kupce – organizacije (sponzorji, naročniki). Pri identifikaciji poskušamo našteti vse oblike kupcev, ki so relevantni za naš poslovni model.

Pri razumevanju potreb kupcev je pomembno, da jasno definirate dobrobiti vsake storitve/proizvoda za različne tipe kupcev.

Primer:
Ugotovili smo, da potrebe P na trgu še nihče ni zadostil v zadostni meri. Predlagamo storitev S kot odgovor na obstoječo potrebo, D predstavlja dobrobit za mojega kupca/naročnika, ki je pripravljen plačati za to ceno C.

Tržno raziskovanje
Za odgovore na vprašanja o kupcih in potrebah, ki si jih zastavljate, morate poiskati trdne dokaze, ki bodo potrjevali poslovno zamisel. Splet pridobivanja ključnih dokazov in informacij imenujemo tržne raziskave. Tržno raziskovanje poznamo v različnih oblikah: raziskave za mizo, objavljene tržne raziskave, raziskave na terenu (kvalitativne, kvantitativne).

Zbirajte, organizirajte in zapisujte vse podatke o trgih, ki vas zanimajo in na katere se vključujete:

  • Tržna dinamika, sezonskost in drugi vzorci, ki so značilni za panogo.
  • Kupci in demografski podatki, tržni segmenti, ciljni trgi, potrebe, nakupne odločitve.
  • Proizvod in konkurenca, trenutna prodaja.
  • Dobavitelji in drugi partnerji, ki jih boste potrebovali na trgu.
  • Usmerjenost na ciljne trge, več nišnih trgov – velik splošni trg.

KORISTNE POVEZAVE

Targeting a market
Market research
Market analysis
Consumer Research Methods
Empathy Mapping