Načrtovanje

Poglavje o načrtovanju nam pomaga vse dosedanje aktivnosti združiti v celovit operativni trženjski načrt, kjer povežemo v zaokrožen poslovni proces naše cilje, potencialne kupce, strategije, ključne aktivnosti in finančne prihodke ter stroške. Pri načrtovanju je pomembno, da je pri vsakem zastavljenem cilju na vidiku tudi rezultat. Pri izbrani poslovni ideji smo opravili razmislek in preverili kjučne kriterije in se utrdili v prepričanju, da bomo našo poslovno dejavnost razvijali dolgoročno. Izbrano poslovno idejo želimo izraziti in opredeliti v  trženjskem spletu, iz katerega izhajo naše strateške opredelitve in v marketinškem načrtu, kjer opredeljujemo ključne trženjske aktivnosti. Vsa predhodna posamezna poglavja bomo zdaj ponovno spoznavali v novih perspektivah, kjer ima vsaka aktivnost svojo vlogo in vsaka zaznana priložnost potencialnega kupca.